vesti_10

Korak napred

CSR „Pećinci“ je realizovao projekat „Korak napred“ u saradnji sa NVO „Program plus“ iz Šimanovaca.

 

Cilj projekta:

Sticanje validnih podataka o obrazovnoj strukturi radno sposobnih korisnika MOP-a (sadašnji NSP), uvid u potrebe i motivisanost za nastavak školovanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

 

Ciljna grupa:

202 radno sposobna korisnika MOP-a na teritoriji opštine Pećinci.

 

Mesto realizacije:

Opština Pećinci.

 

Vreme realizacije:

01.10.2006. do 31.12.2006. g.

 

Vrednost projekta:

108.922,82 din. Finansiran u celosti od strane Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine.