onama_01

Centar za socijalni rad “Pećinci”

Centar za socijalni rad “Pećinci” u Pećincima je osnovan 1990. godine sa ciljem zadovoljavanja potreba građana u oblasti socijalne i porodično pravne zaštite a u skladu sa zakonskim propisima.

Centar za socijalni rad kao Ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva vrši javna ovlašćenja i obezbeđuje ostvarivanje određenih prava od opšteg interesa i obavlja poslove koji su mu povereni od Republike u skladu sa:

 

  • Zakonom o socijalnoj zaštiti
  • Porodičnim zakonom
  • Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnog dela
  • Zakonom o prekršajima

 

Centar takođe pruža i realizuje usluge koje su u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Opštine Pećinci.

U centru za socijalni rad su zaposleni

Direktor

Biljana Jovičić Dipl. Socijalni radnica
 

Supervizor voditelj slučaja

Branislava Maksimović Ćuskić Dipl. Socijalni radnica
 

Voditelji slučaja

Ružica Šišić – Dipl .Specijalna pedagoškinja

Marta Mijatović – Dipl. Psihološkinja

Slavka Đenić – Dipl. Socijalna radnica

Saša Ristivojević – Dipl. Pravnik

Zorica Mijailović – ekonomista šef računovodstva

Biljana Maksimović – Tehnički radnik

Organizacija Centra za socijalni rad Pećinci

  • Upravni odbor (sedam clanova koje imenuje SO Pecinci)
  • Nadzorni odbor (pet clanova)
  • Direktor
  • Strucna i savetovna tela

 

Biljana Jovičić

Direktorka