projekti_06

Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji

U toku je realizacija projekta „Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji“. Opština Pećinci nosilac projekta, CSR „Pećinci“ je pružalac usluga.
Cilj projekta: pomoć u kući za stara lica i zapošljavanje nezaposlenih interno raseljenih i izbeglih lica.

 

Vrednost:

100.000 evra.

 

Finansira:

Evropska Unija.

 

Trajanje:

19.12.2011. – 19.12.2012.